در حال نمایش 4 نتیجه

گرگی که می‌خواست دور دنیا را بگردد

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.
مجموعه‌ی چهار جلدی کتاب‌های گرگه دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: یکی پرداختن به مسائل خودشناسی کودک از طریق داستان‌هایی کودکانه، کوتاه و بسیار ساده و دیگری تشویق کودک به خواندن کتاب‌‌ به کمک نوشته‌های کم، ساده و خوشخوان که با تصویرهایی جذاب همراه شده‌اند.

گرگی که می‌خواست رنگ عوض کند

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.
این داستان با زبانی ساده و کودکانه به مسائل خودشناسی کودک می‌پردازد.

گرگی که دلش جشن تولد می‌خواست

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.
مجموعه‌ی چهار جلدی کتاب‌های گرگه دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: یکی پرداختن به مسائل خودشناسی کودک از طریق داستان‌هایی کودکانه، کوتاه و بسیار ساده و دیگری تشویق کودک به خواندن کتاب‌‌ به کمک نوشته‌های کم، ساده و خوشخوان که با تصویرهایی جذاب همراه شده‌اند.

گرگی که در زمان سفر می‌کرد

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.
یک روز گرگه در انبار زیر شیروانی کتابی جادویی برای سفر در زمان پیدا کرد و ... پف! ناپدید شد.