هام دوست متفاوت من

قیمت اصلی 63,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,250 تومان است.

هام اخرین بازمانده از نسل خودشان است زمانی خانواده‌ای داشته و روی دیوارهای غار نقاشی‌هایی از خانواده‌اش وجود دارد.

اوکاپی شلوار گورخری‌اش را دوست دارد

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.
او هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد آن‌ها شلوارهای گورخری هستند و بهشان می‌گفت: پاهای اوکاپی