معماهای منطقی برای کودکان

قیمت اصلی 76,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
کتاب‌های هوش آکادمی برکه، زمینه‌ی رشد و ارتقا و به کارگیری صحیح خلاقیت‌ها و توانمندی‌های کودکان را فراهم می‌کند.