بگرد و پیدا کن 3

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.
از سری کتاب‌های آکادمی هوش برکه، جهت تقویت هوش تصویری و افزایش تمرکز کودکان.

بگرد و پیدا کن 2

قیمت اصلی 76,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,000 تومان است.
از سری کتاب‌های آکادمی هوش برکه، جهت تقویت هوش تصویری و افزایش تمرکز کودکان.

بگرد و پیدا کن 1

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,500 تومان است.
از سری کتاب‌های آکادمی هوش برکه، جهت تقویت هوش تصویری و افزایش تمرکز کودکان.

بگرد و پیدا کن: تراکتورهای من

قیمت اصلی 61,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,750 تومان است.
از سری کتاب‌های آکادمی هوش برکه، جهت تقویت هوش تصویری و افزایش تمرکز کودکان.

دنیای اشیا و کودکان باهوش

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,500 تومان است.
در این کتاب علاوه بر بازی و سرگرمی مهارت‌های تصویری کودکان نیز تقویت می‌شود. از جمله ویژگی‌های این کتاب تصویرگری‌های فوق العاده جذابش است که برای کودکان انتخاب شده است.

دنیای حیوانات و کودکان با هوش

قیمت اصلی 68,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.
در این کتاب علاوه بر بازی و سرگرمی مهارتهای تصویری کودکان نیز تقویت میشود. از جمله ویژگیهای این کتاب تصویرگری‌های فوق العاده جذابش است که برای کودکان انتخاب شده است.