مراکز فروش

کتاب‌های نشر برکه توسط تیم قوی و حرفه‌ای پخش و بازاریابی به سراسر کشور توزیع شده است.

شما می‌توانید اسامی سایت‌ها و کتابفروشی‌هایی که کتاب‌های ما را دارند در لیست زیر ببینید:

فروشگاه اینترنتی ایران کتاب

تهران

021-62999935

فروشگاه اینترنتی سی بوک

تهران

021-67379000

فروشگاه اینترنتی کتاب سیتی

تهران

021-66974742

فروشگاه اینترنتی دین بوک

تهران

09201230543

فروشگاه اینترنتی بوک حال

تهران

021-74438794

فروشگاه اینترنتی پخش شبگون

تهران

021-66978340

فروشگاه اینترنتی همیشه

تهران

021-88372500

فروشگاه اینترنتی موبیدو

تهران

021-۶۶۱۲۵۱۲۰

کتابفروشی بازی و اندیشه

تهران

021-88364166

کتابفروشی هدهد

تهران

021-88553528

کتابفروشی هدهد

تهران

021-88553528

پخش صدای معاصر

تهران

021-66958339

پخش چشمه

تهران

021-77788502

پخش محمدی

تهران

021-66965012

پخش مداد آبی

تهران

021-88356436

پخش مشاهیر

تهران

021-66988001

پخش مهر

تهران

021-66954141

پخش گلفام

اصفهان

03135110